Μπάσκετ: Κύπελλα τον Σεπτέμβριο και Εθνικές κατηγορίες τον Οκτώβριο

0
952

 

Την γενική προκήρυξη των διοργανώσεων της σεζόν 2020-21 ανέβασε στην ιστοσελίδα της η ΕΟΚ.

 

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία, το Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών και Γυναικών θα ξεκινήσει την 1ηΣεπτεμβρίου, ενώ οι Εθνικές κατηγορίες που βρίσκονται υπό την αιγίδα της, έχουν ημερομηνία έναρξης την 1ηΟκτωβρίου και θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Μαΐου 2021.

Πιο αναλυτικά:

Η Ε.Ο.Κ. κατά την αγωνιστική περίοδο 2020-2021, θα διοργανώσει και θα τελέσει τα παρακάτω Πρωταθλήματα, τα οποία και προκηρύσσει, που θα διεξαχθούν με μέριμνα και ευθύνη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, του Καταστατικού της, των Κανονισμών της, καθώς και των Κανονισμών Παιδιάς :

α) Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών : Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 1/09/2020 – 31/05/2021.

β) Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών : Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 01/09/2020 – 31/05/2021.

γ) Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 01/10/2020 – 31/05/2021.

δ) Πρωτάθλημα ΒΕθνικής Κατηγορίας Ανδρών: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 01/10/2020 – 31/05/2021.

ε) Πρωτάθλημα Γ ́ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 01/10/2020 – 31/05/2021.

στ) Πρωτάθλημα Α1 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 01/10/2020 – 31/05/2021.

ζ) Πρωτάθλημα Α2 Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών : Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 01/10/2020 – 31/05/2021.

η) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 2ης Φάσης (Προκριματικών) 24 – 28/04/2021 & Τελικών 05 – 09/05/2021.

θ) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 2ης Φάσης (Προκριματικών) 24 – 28/04/2021 & Τελικών 05 – 09/05/2021. 1) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 2ης Φάσης (Προκριματικών) 16 – 20/06/2021 & Τελικών 30/06 – 04/07/2021. ια) Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων: Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 2ης Φάσης (Προκριματικών) 16 – 20/06/2021 & Τελικών 30/06 – 04/07/2021.

Η πρώτη φάση των Πανελλήνιων Πρωταθλημάτων διοργανώνεται από τις Αθλητικές Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές, η δεύτερη και τρίτη φάση από την Ε.Ο.Κ. και ο τρόπος διεξαγωγής τους θα καθορισθεί στις Ειδικές Προκηρύξεις.

ιβ) Ειδικό Πρωτάθλημα για την άνοδο στην ΓΕθνική Κατηγορία Ανδρών (2° Όμιλο) : Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 23 – 27/06/2021. Στο Πρωτάθλημα αυτό δικαιούνται να πάρουν μέρος οι πρώτοι νικητές των Πρωταθλημάτων Α‘ Κατηγορίας των Τοπικών Επιτροπών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου και της Ένωσης Κυκλάδων.

ιγ) Ειδικό Πρωτάθλημα για την άνοδο στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών (19 και 2° όμιλο): Χρονικό διάστημα διεξαγωγής 23 27/06/2021.

Στο Πρωτάθλημα αυτό δικαιούνται να πάρουν μέρος εις μεν τον Όμιλο Νότου Οι πρώτοι νικητές των Πρωταθλημάτων Α ́ Κατης ΕΣΚΑΗ, ΕΚΑΣΚ, ΕΣΚΑΣΕ, ΕΣΚΑΚ, ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, ΕΣΚ ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΤΕ ΛΕΣΒΟΥ, ΤΕ ΧΙΟΥ, ΤΕ ΣΑΜΟΥ και ΤΕ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ, εις δε τον Όμιλο Βορρά οι πρώτοι νικητές των Πρωταθλημάτων Α ́ Κατηγορίας Γυναικών ΕΚΑΣΑΜΑΘ, ΕΚΑΣΚΕΜ, ΕΚΑΣΔΥΜ, ΕΣΚΑΘ, ΕΣΚΑΒΔΕ και ΕΚΑΣΧ.

Σημειώνεται, ότι οι Πρωταθλητές ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ και ΕΚΑΣΘ ανέρχονται απευθείας στην Α2′ Εθν. Κατηγορία και εντάσσονται στους ομίλους της, όπου λόγω έδρας ανήκουν.

 

 

Τα υπόλοιπα Πρωταθλήματα (Τοπικά) προκηρύσσονται, διοργανώνονται και διεξάγονται με μέριμνα και ευθύνη των οικείων Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών, οι οποίες πρέπει να τηρούν υποχρεωτικά Το Καταστατικό, τους Κανονισμούς και τη Γενική Προκήρυξη της Ε.Ο.Κ., καθώς και τις διατάξεις των Ειδικών Προκηρύξεών της, όπου αυτές είναι απαραίτητο να τηρούνται (π.χ. ηλικίες Πρωταθλημάτων Εφήβων – Νεανίδων κ.λ.π., άνοδος – υποβιβασμός ομάδων κ.λ.π.). Ιδιαίτερα υπογραμμίζεται ότι είναι υποχρεωτική η αποστολή και έγκριση ή μη, από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., όλων των Προκηρύξεων των οικείων Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών

Η μη τήρηση των άνω υποχρεώσεων καθιστά άκυρες αυτοδικαίως όλες τις μη κοινοποιηθείσες και μη εγκριθείσες από το Δ.Σ. της ΕΟΚ Προκηρύξεις και ως εκ τούτου και τα Πρωταθλήματα που διεξήχθησαν, με άμεση δυσμενή συνέπεια τη μη συμμετοχή Πρωταθλητού, από Πρωτάθλημα που δι άκυρα, σε τελική φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος (π.χ. Εφηβικού, Νεανίδων κ.λ.π.).

Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές πρέπει απαραίτητα να τελειώσουν τα Πρωταθλήματα Α’ Κατηγορίας Ανδρών (όπου απαιτείται),  Γυναικών (όπου απαιτείται), Εφήβων, Παίδων, Νεανίδων και Κορασίδων το αργότερο 15 ημέρες πριν από την έναρξη των αντιστοίχων Πρωταθλημάτων (Πρόκρισης ή Τελικών φάσεων).

Εφιστάται η προσοχή των Ενώσεων και των Τοπικών Επιτροπών στην τήρηση των παραπάνω προθεσμιών, για την περάτωση των Πρωταθλημάτων τους, γιατί σε αντίθετη περίπτωση οι Πρωταθλητές τους θα αποκλείονται από τα αντίστοιχα Πρωταθλήματα.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι δεν θα γίνεται δεκτή για συμμετοχή στα παραπάνω Πρωταθλήματα (Ειδικά ανόδου στη Γ ́ Εθν. Ανδρών – Α2 Εθν. Γυναικών και Πανελλήνια) ομάδα που θα προέρχεται από Πρωτάθλημα, στο οποίο πήραν μέρος λιγότερα από τέσσερα (4) Σωματεία

Οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές υποχρεούνται να στέλνουν στην ΕΟΚ την τελική κατάταξη των αντιστοίχων Πρωταθλημάτων τους. Όπως επίσης την επιβεβαίωση, σχετικά με τα Σωματεία των Εθνικών Κατηγοριών, ότι συμμετέχουν με τμήματα παίδων, εφήβων, Κορασίδων και νεανίδων στα αντίστοιχα Πρωταθλήματα των Ενώσεων και Τοπικών Επιτροπών.

 

ΑΡΘΡΟ 49: ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

α) Στα Πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος οι Αθλητές – Αθλήτριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου και του Άρθρου 36 των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ.. Κάθε Σωματείο δικαιούται να παρατάσσει, σε κάθε αγώνα, μέχρι 12 Αθλητές – Αθλήτριες. Τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών που διοργανώνουν η Ε.Ο.Κ., οι Ενώσεις και οι Τοπικές Επιτροπές.

Στο Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών δικαίωμα συμμετοχής έχει ένας (1) αθλητής που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ζώνη της FIBA (κοινοτικός). Στα Πρωταθλήματα της Βκαι ΓΕθνικής Κατηγορίας Ανδρών σε περίπτωση που δηλώνεται δωδεκάδα (12) στο φύλλο αγώνα, υποχρεωτικά οι δύο (2) αθλητές θα είναι κάτω των είκοσι (20) ετών δηλαδή γεννηθέντες το έτος 2000 και νεότεροι. Στο Πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας γυναικών δικαίωμα συμμετοχής έχουν μέχρι τρεις (3) Αθλήτριες μη Ελληνίδες εντός του αγωνιστικού χώρου, που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Ομάδα.

Στο Πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας γυναικών σε περίπτωση που δηλώνεται δωδεκάδα (12) στο φύλλο αγώνα, υποχρεωτικά οι δύο (2) αθλήτριες θα είναι κάτω των εικοσιένα (21) ετών, δηλαδή γεννηθείσες το έτος 1999 και νεότερες. Σε περίπτωση που καταστρατηγηθεί αυτή η διάταξη το παράπτωμα χαρακτηρίζεται σαν «αντικανονική συμμετοχή αθλητή» με όποιες κυρώσεις προβλέπει ο κανονισμός της ΕΟΚ

Σας γνωρίζουμε ότι στο περιορισμό των αλλοδαπών Καλαθοσφαιριστών – στριών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Πρωταθλήματα των Εθνικών κατηγοριών (Β’, Γ’ ανδρών και Α2 γυναικών), δεν συμπεριλαμβάνονται οι αλλοδαποί Καλαθοσφαιριστές, το δελτίο των οποίων έχει εκδοθεί πριν το 159 έτος της ηλικίας τους. β) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, δικαιούνται να πάρουν μέρος οι γεννημένοι τα έτη 2003, 2004 και τέσσερις (4) αθλητές του 2005 και νεότεροι. γ) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλητές που γεννήθηκαν το έτος 2005 και νεότεροι. δ) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Νεανίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν τα έτη 2003, 2004 και πέντε (5) αθλήτριες του 2005 και νεότερες. ε) Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων δικαιούνται να πάρουν μέρος Αθλήτριες που γεννήθηκαν το έτος 2005 και νεότερες.

Τα αναφερόμενα στις παραγράφους β, γ, δ και ε θα ισχύσουν μόνο στις προκριματικές και τελικές φάσεις των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων

Η χρησιμοποίηση κορασίδων και παίδων στα Πρωταθλήματα Νεανίδων και Εφήβων δεν θα αποτελεί πρόβλημα στην Ε.Ο.Κ. για την σύγχρονη διεξαγωγή των δύο Πρωταθλημάτων

Επισημαίνεται ότι στην προκριματική και τελική φάση των Πανελληνίων Πρωταθλημάτων δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν αποκλειστικά και μόνον δώδεκα (12) Αθλητές – Αθλήτριες, που θα αναγράφονται σε ονομαστική κατάσταση η οποία θα κατατίθεται, πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε φάσης, στην γραμματεία των αγώνων, χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης Αθλητή ή Αθλήτριας, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία κατά την διάρκεια της διοργάνωσης. Η αντικατάσταση Αθλητών – Αθλητριών επιτρέπεται μόνο από την προκριματική φάση στην τελική.