ΕΠΣ Αργολίδας: Τακτική Γ.Σ. και τροποποίηση Καταστατικού στις 11 Μαρτίου

0
586

 

Τακτική Γενική Συνέλευση με αντικείμενο τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του 2019 και την τροποποίηση του Καταστατικού, προκηρύχθηκε από την ΕΠΣ Αργολίδας, για την Τετάρτη 11 Μαρτίου, και ώρα 18:00, στην αίθουσα του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αργολίδας.

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξουσίων αντιπροσώπων και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων. 2.Εκλογή τριών γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών.

3.Έκθεση διοικητικού απολογισμού περιόδου 1/1/2019-21/12/2019.

4.Εγκριση διοικητικού απολογισμού.

5.Έκθεση οικονομικού απολογισμού περιόδου 1/1/2019-31/12/19.

6.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.

7.Έγκριση οικονομικού απολογισμού.

  1. Έγκριση προϋπολογισμού του επόμενου έτους.
  2. Απόφαση για προτάσεις τροποποιήσεων καταστατικού.

10.Επικύρωση απόφασης εισδοχής νέων μελών.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και τόπο στις 7μμ.

Τα σωματεία προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γ.Σ., πρέπει να υποβάλουν έγγραφο, με το οποίο να υποδεικνύουν τον τακτικό και αναπληρωματικό αντιπρόσωπό τους.

Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία της ΕΠΣ Αργολίδας, μέχρι το Σάββατο 7/3/2020 στις 2μμ.,

Κάθε άλλο που ήθελε προκύψει και αφορά την Γ.Σ. ρυθμίζεται από τις διαταξεις του ισχύοντος καταστατικού της ΕΠΣ Αργολίδας.