Στις 18 Μαρτίου η Γ.Σ. του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αργολίδας

0
426

 

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική Γ.Σ. του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αργολίδας, με θέματα τον απολογισμό οικονομικής χρήσης 2018 και προϋπολογισμό του 2019.

 

Αναλυτικά η πρόσκληση:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/20-02-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αργολίδας ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλα τα ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλη, να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, η οποία θα γίνει στις 18 Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, στα γραφεία του Συνδέσμου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω αναφερόμενα:

ΘΕΜΑ 1ο: ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ Γ.Σ./ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 2ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019

ΘΕΜΑ 3ο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2018 (απο 1-9-2018 έως 31-12-2018)

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου, σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί στις 20 ,Μαρτίου 2019 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, και στον ίδιο τόπο και χώρο.

 

Για τον Σ.Δ.Π. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημ.Μπέγκος

Η Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βασιλική Τσατσούλη