ΕΠΣ Αργολίδας: Στις 20 Μαρτίου η ετήσια Γ.Σ.

0
333

 

 Τακτική Γενική Συνέλευση των Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μελών της ΕΠΣ Αργολίδας  θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαρτίου ημέρα Τετάρτη, και ώρα 18:00, στην αίθουσα τον Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αργολίδας (Χαριλάου Τρικούπη 7) στο Ναύπλιο. 

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Ανάγνωση και επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων.
2. Εκλογή Γραμματέων Γ.Σ.
3. Υποβολή και έγκριση διοικητικού απολογισμού περιόδου 01/01/2018 – 31/12/2018.
4. Υποβολή και έγκριση οικονομικού απολογισμού περιόδου 01/01/2018 – 31/12/2018.
5. Υποβολή και έγκριση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής περιόδου 01/01/2018 – 31/12/2018.
6. Προϋπολογισμός έτους 2019 από 01/01-3 1/12/2019
7. Εισδοχή νέων μελών.
8.Τροποποίηση των διατάξεων τον Καταστατικού.
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και τόπο στις 19:00

Τα Σωματεία, προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να υποβάλουν έγγραφο, με το οποίο να υποδεικνύουν τον τακτικό και αναπληρωματικό αντιπρόσωπό τους. Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία της Ε.Π.Σ. Αργολίδας μέχρι την Παρασκευή, 15/3/2019 και ώρα 12:00

Κάθε άλλο που ήθελε προκύψει και αφορά τη Γενική Συνέλευση ρυθμίζεται από τις διατάξεις του καταστατικού της ΕΠΣ Αργολίδας.