Έως 28/9 η πράξη συναίνεσης των ποδ/στών για τα προσωπικά τους δεδομένα

0
881

Από την Ε.Π.Ο ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο συμμόρφωσης του νέου Ευρωπαϊκού  Κανονισμού 679/2016, από τη νέα μεταγραφική περίοδο, για οποιαδήποτε μετακίνηση, ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΤΕΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ, μαζί με την αίτηση μεταβολών, θα συνυποβάλλεται και το ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία  και θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

 

Επίσης, όλα τα σωματεία  θα πρέπει να προσκομίσουν  συμπληρωμένα τα ανωτέρω έντυπα για όλους τους ποδοσφαιριστές που θα συνεχίσουν να ανήκουν στα σωματεία τους έως 28/9/2018