Εξελέγη η νέα διοίκηση του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αργολίδας

0
784

Στις 8-9-2018 ημέρα Σάββατο, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 3/2018 απόφαση του Δ.Σ. και τα άρθρα 7, 8, και 9 του καταστατικού του Σωματείου, η ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση του Σ.Δ.Π.Α. με σκοπό την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέας διοίκησης με τριετή θητεία.

 

Σύμφωνα με την από 13-8-2018 πρόσκληση του Δ.Σ. κλήθηκαν τα μέλη με δικαίωμα ψήφου να παρεβρε-θούν στις διεξαγόμενες αρχαιρεσίες με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω αναφερόμενα:

ΘΕΜΑ 1ον : ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Γ.Σ. / ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 2 ον : ΟΙΚΟΝ/ΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ/ΜΟΣ από 1- 1 -2018 έως 31-8-2018

ΘΕΜΑ3ον : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ, από 5-9 -2015 έως 7-9-2018

ΘΕΜΑ 4ον : ΕΚΛΟΓΗ (2) ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ 5ον ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

α) Εκλογή 9 ΤΑΚΤΙΚΩΝ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ για Δ.Σ.

β) Εκλογή 3 ΤΑΚΤΙΚΩΝ και ΑΝΑΠΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΩΝ για την ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ

Με την έναρξη της συνεδρίασης, κατόπιν προτάσεως της διοίκησης και πριν η Γ.Σ. εισέλθει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης κρατήθηκε ενός 1΄ σιγή, εις μνήμη του αποβιώσαντος μη εν ενεργεία διαιτητού Νικολάου Μιτσινίγκου.

Μετά, σύμφωνα με την κατάσταση παρουσίας και αφού η Γ.Σ. είχε νόμιμη απαρτία, ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Δημήτριος Μπέγκος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. η οποία μέσα σε ήρεμο κλίμα προχώρησε στη συζήτηση των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 1ου θέματος: Καθήκοντα προεδρείου Γ.Σ. ανέλαβαν οι κ.κ. Ιωάννης Στ. Τσίγκας, ως Πρόεδρος, Κων/νος Χουντάλας και Ιωάννης Νάσκος ως Γραμματείς.

Επί του 2ου θέματος: Ο απερχόμενος ταμίας του Συνδέσμου Σταμάτης Παναγιωτόπουλος πήρε το λόγο και παρουσίασε αναλυτικά τον Οικονο-μικό απολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1- 1 -2018 έως 31-8-2018. Ερωτηθείσα η Γ.Σ. ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ τα έσοδα + τα έξοδα του οικονομικού απολογισμού.

Επί του 3ου θέματος: Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Συνδέσμου Δημήτριος Μπέγκος πήρε το λόγο και παρουσίασε τον Διοικητικό απολογισμό για το χρονικό διάστημα από 5-9 -2015 έως 7-9-2018 και ανέφερε αναλυτικά τα πεπραγμένα της απερχόμενης Διοίκησης. Κατόπιν αφού δεν υπήρξαν ερωτήσεις από τα μέλη της Γ.Σ.  Ρωτήθηκε το σώμα της Γ.Σ. και εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ο Διοικητικός απολογισμός.

Επί του 4ου θέματος: Ο απερχόμενος Πρόεδρος του Συνδέσμου ζήτησε την εκλογή 2 μελών για την εφορευτική επιτροπή και πρότεινε τους Γεώργιο Λεμπέση και Παναγιώτη Καπετάνο. Κατόπιν αφού δεν υπήρξε άλλη πρόταση οι ανωτέρω εξελέγησαν ΟΜΟΦΩΝΑ για μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, οι οποίοι σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία μαζί με τον ορισθέντα από το Δικαστήριο κ. Ιωάννη Σαλαπάτα ως δικαστικό αντιπρόσωπο και σαν Πρόεδρο απετέλεσαν την τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που έκανε τις αρχαιρεσίες.

Επί του 5ου θέματος: Μετά την συγκρότησή της , η Εφορευτική επιτροπή ξεκίνησε την εκλογική διαδικασία. Όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία με την διενέργεια της σχετικής ψηφοφορίας, για την ανάδειξη αιρετής διοίκησης στο Σύνδεσμο εξελέγησαν οι παρακάτω αναφερόμενοι:

1/ Για το Δ.Σ. :

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΕΓΚΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΑΝΟΥΣΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΗΣ

ΒΛΑΣΣΗΣ ΚΟΡΟΛΗΣ

 

2/ Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΜΠΕΡΩΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΣΚΟΥΛΗΣ

Μετά την εκλογή για 3 χρόνια των ανωτέρω, περί ώρα 14.30 έληξαν οι εργασίες της Γ.Σ. του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.

Σήμερα το βράδυ, θα υπάρξει συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. , το οποίο θα συγκροτηθεί σε Σώμα κι όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει πρόεδρος ο Δημ.Μπέγκος.