Στις 8 Σεπτεμβρίου η Γ.Σ. του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αργολίδας

0
441

Στις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αργολίδας, με θέμα διοικητικό & οικονομικό απολογισμό και στην συνέχεια αρχαιρεσίες.

 

Η σχετική πρόσληση του Συνδέσμου, αναφέρει:

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.   3           ΝΑΥΠΛΙΟ_22-8-2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9 του Καταστατικού και την υπ΄αριθ. 2 /2018 απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Αργολίδας.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Όλα τα ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου Μέλη, να πάρουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, η οποία θα γίνει την 8 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 10+30΄ π.μ. , στα γραφεία του Συνδέσμου, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα παρακάτω αναφερόμενα:

ΘΕΜΑ 1ον : ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Γ.Σ. / ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ 2 ον : ΕΚΛΟΓΗ (2) ΜΕΛΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ3ον : ΟΙΚΟΝ/ΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓ/ΜΟΣ από 1- 1 -2018 έως 31-8-2018

α) Ανάγνωση έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής

β) ΄Εγκριση Οικονομικού Απολογισμού

ΘΕΜΑ 4ον :  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛ/ΣΜΟΣ, από 6-9 -2012 έως 31-8-2018

α) Πεπραγμένα Διοικήσεως κατά την ως άνω τριετία

β)΄Εγκριση Διοικητικού Απολογισμού

ΘΕΜΑ 5ον: ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

α) ΄Εναρξη  Ψηφοφορίας

β) Εκλογή 9 ΤΑΚΤΙΚΩΝ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ για Δ.Σ.

γ) Εκλογή 3 ΤΑΚΤΙΚΩΝ και ΑΝΑΠΛ/ΚΩΝ ΜΕΛΩΝ για την ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου, σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, στις 15 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ, την ίδια ώρα, και με τα ίδια θέματα, της Ημερήσιας Διάταξης και στον ίδιο τόπο.

 Για τον Σ.Δ.Π.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜ. ΜΠΕΓΚΟΣ                                              Β. ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ