Κυκλοφόρησαν τα έντυπα μεταγγραφής ποδοσφαιριστών 2018-2019

0
1121

Από την ΕΠΟ στάλθηκαν προς τις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων οι αιτήσεις μεταβολών ποδοσφαιριστή για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2018 – 2019.

 

Τα νέα έντυπα είναι γαλάζιου χρώματος και φέρουν την ένδειξη της αγωνιστικής περιόδου 2018 – 2019. Οι παράγοντες και οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στη συμπλήρωση του εντύπου, προκειμένου να αποφεύγεται πιθανή ταλαιπωρία τους.

Να θυμίσουμε οτι οι μετεγγραφές αρχίζουν 1η Ιουλίου και λήγουν 31 Οκτωβρίου.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΩ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ:

Ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποδεδειγμένα μετοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων, για λόγους εγγραφής ή μεταγραφής σε Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., διορισμού ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του Δημοσίου ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών στη νέα μόνιμη κατοικία τους (εργασία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών, αποδεικνύεται με την κατάθεση ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας με τα στοιχεία της νέας μόνιμης κατοικίας) ή ενός εκ των ασκούντων την γονική τους μέριμνα, μπορούν  με αίτησή τους να εγγραφούν προσωρινά σε σωματείο της Ε.Π.Σ. της νέας μόνιμης κατοικίας τους. Η αίτηση με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλεται πάντα στην Επιτροπή Ιδιότητας Μεταγραφών της Ε.Π.Ο. με παράβολο διακοσίων (200) ευρώ, από 1 έως 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ.

Οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές μπορούν να εγγράφονται – μεταγράφονται, μόνο σε τρία, το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία, κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επομένου έτους, ανεξαρτήτως της Ομοσπονδίας από την οποία προέρχονται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδοσφαιριστής δύναται να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες μόνο για δύο σωματεία.

Τα σωματεία  μπορούν να διατηρούν έως 5 αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές άνω των 18 ετών. Κατά τα ανωτέρω τους υπεράριθμους ποδοσφαιριστές, μπορούν να τους αποδεσμεύσουν,  με αίτησή τους στην Επιτροπή Ιδιότητας Ποδοσφαιριστών της Ε.Π.Ο., ή με ατομική αίτηση αποδέσμευσης στην ‘Ενωση.

Επίσης δεν μπορούν να αποκτούν, να αποδεσμεύσουν και να παραχωρούν με οποιοδήποτε τρόπο ποδοσφαιριστές, σωματεία τα οποία οφείλουν χρηματικά ποσά σε υπερκείμενες αρχές Ε.Π.Σ. – Ε.Π.Ο. (άρθρο 11 παρ. 13 παραρτήματος Β’ διατάξεις εφαρμογής κανονισμούς για Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές και άρθρο 7 οικονομικού κανονισμού Ε.Π.Ο.).