Γ’ Εθνική: Στις 22 Ιουνίου Γ.Σ. για εκλογή διοίκησης στον ΑΟ Χαλκίς

0
311

Μία-μία οι ομάδες της Γ’ Εθνικής προχωρούν τις διαδικασίες εκλογής νέων διοικήσεων, προκηρύσσοντας Γενικές Συνελεύσεις. Τελευταία ανακοίνωση αυτή του ΑΟ Χαλκίς που ανακοίνωση Γ.Σ για την Παρασκευή 22 του μήνα.

 

Η ανακοίνωση:

Αρ. Πρωτ. 867…. / 2018…. Χαλκίδα, 14-06-2018
Προς : Όλα τα μέλη του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΣ (Α.Ο.Χ.)»

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση σε Τακτική Γενικής Συνέλευση

Κύριοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΣ (Α.Ο.Χ.) σε εφαρμογή του άρθρου 8 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 08-06-2018,

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα ταμειακώς εντάξει μέλη του που θα γίνει, την 22α ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, στην αίθουσα Αμφιθεάτρου του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Λεωφ. Χαϊνά 93) και ώρα ενάρξεως 17:00.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω.

-Οικονομικός και Διοικητικός Απολογισμός αγωνιστικής περιόδου 2017-2018.
-Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα το ½ των μελών συν ένα, που είναι ταμειακά εντάξει και πληρούν και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του αρθ. 5 του καταστατικού του σωματείου .
Στην περίπτωση μη απαρτίας η συνέλευση συνέρχεται την ίδια μέρα μετά από ώρες, χωρίς ανακοίνωση, στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, δηλαδή στις 22-06-2018, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00 στην ίδια ως άνω αίθουσα, οπότε και θα πρέπει να έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό τον παρόντων μελών,.
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.

Να θυμίσουμε πως η Χαλκίδα είναι μια …ταλαιπωρημένη ομάδα, διοικητικά κι έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα προκύψει κάποια ενδιαφέρουσα λύση.