ΕΠΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: Αύριο η ετήσια Γ.Σ.

0
193

Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Λακωνίας, θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 στο Αθλητικό Ενωσιακό Κέντρο της Ε.Π.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, στον Άγιο Ιωάννη Σπάρτης, με ώρα έναρξης 7 μ. μ. με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης :

Ανάγνωση καταλόγου αντιπροσώπων των σωματείων – μελών και έλεγχο απαρτίας
Έγκριση της ημερήσιας διάταξης
Ομιλία του Προέδρου
Ορισμός τριών (3) εκπροσώπων για τον έλεγχο των πρακτικών
Ορισμός τριών (3) ψηφολεκτών
Επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης Γ. Σ.
Έκθεση και έγκριση πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής από 01-01 έως 31-12-2017
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής από 01-01 έως 31-12-2017
Έκθεση και έγκριση οικονομικού απολογισμού από 01-01 έως 31-12-2017
Έκθεση και έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2019

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ε.Π.Σ Λακωνίας, της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Λακωνίας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται, χωρίς νέα πρόσκληση, την ίδια ημέρα (ΤΕΤΑΡΤΗ 30 Μαΐου 2018), και ώρα 8 μ.μ. και στον ίδιο χώρο.