ΕΠΟ: Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής που αφορούν την Γ’ Εθνική

0
293

Η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Αναλυτικά:

Επιβάλλει στο εγκαλούμενο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία ΑΠΕ ΛΑΓΚΑΔΑ ποινή αφαίρεσης ενός (1) βαθμού ύστερα από κάθε επόμενο αγώνα του στο πλαίσιο του διεξαγόμενου Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 2017 – 2018, για όσο χρόνο δεν εξοφλούνται οι επιβληθείσες με τις με αριθμό 33/26.1.2018, 54/15.2.2018, 63/23.2.2018, 71/1.3.2018 και 88/8.3.2018 αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής χρηματικές ποινές, συνολικού ύψους 1.207€.

Επιβάλλει στο αθλητικό σωματείο με την επωνυμία ΑΠΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ποινή αφαίρεσης ενός (1) βαθμού ύστερα από κάθε επόμενο αγώνα του, για όσο χρόνο δεν εξοφλούνται οι επιβληθείσες με τις με αριθμό 27/2018, 33/2018, 41/2018, 54/2018, 63/2018 71/2018 και 86/2018 αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής χρηματικές ποινές, συνολικού ύψους 2.517 ευρώ.

Απαλλάσσει το σωματείο με την επωνυμία Γ.Σ. ΑΛΜΥΡΟΥ, το οποίο συμμετέχει στο διεξαγόμενο πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, της αποδιδόμενης σε αυτό κατηγορίας, καθώς το εγκαλούμενο σωματείο στις 25.4.2018, ήτοι προ της συζητήσεως της υπόθεσης, προέβη στην πλήρη εξόφληση των χρηματικών ποινών συνολικού ύψους 1.207 € που του είχαν επιβληθεί με προηγούμενες αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής.

Αναφορικά με την υπόθεση μη διεξαγωγής προγραμματισμένου αγώνα μεταξύ των σωματείων με τις επωνυμίες ΑΧΑΪΚΗ και ΑΣΤΕΡΑ ΒΛΑΧΙΩΤΗ: Απαλλάσσει το πρώτο εγκαλούμενο σωματείο ΑΧΑΪΚΗ της αποδιδόμενης σε αυτό μη διεξαγωγής προγραμματισμένου για την 1.4.2018 αγώνα. Κηρύσσει το δεύτερο εγκαλούμενο σωματείο ΑΣΤΕΡΑ ΒΛΑΧΙΩΤΗ πειθαρχικά ελεγκτέο για την αναλυτικά αναφερόμενη στο σκεπτικό άδικη πράξη. Επιβάλλει στο δεύτερο εγκαλούμενο τις εξής πειθαρχικές ποινές: α. απώλεια του αγώνα πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί με το πρώτο εγκαλούμενο την 1.4.2018 με τέρματα τρία (3) μηδέν (0), β. χρηματική ποινή ύψους δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, και γ. αφαίρεση τριών (3) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2017-2018.

Απαλλάσσει το εγκαλούμενο σωματείο ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ του πρώτου αναφερομένου στο σκεπτικό πειθαρχικού αδικήματος (άρθρο 15 παρ. 4 περ. α’ Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.). Κηρύσσει το εγκαλούμενο πειθαρχικά ελεγκτέο για το δεύτερο αναφερόμενο στο σκεπτικό πειθαρχικό αδίκημα (άρθρο 15 παρ. 3 περ. α’ και στ’ Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.). Επιβάλλει στο εγκαλούμενο χρηματική ποινή ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

Απαλλάσσει το εγκαλούμενο σωματείο με την επωνυμία ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ της αποδιδόμενης σε αυτό κατηγορίας, καθώς το εγκαλούμενο σωματείο στις 25.4.2018, ήτοι προ της συζητήσεως της υπόθεσης, προέβη στην πλήρη εξόφληση του ποσού συνολικού ύψους 2.062,00 ευρώ, που του είχε επιβληθεί με προηγούμενες αποφάσεις της παρούσας Επιτροπής.