Νέα σχολή διαιτησίας στην ΕΠΣΑ- Αιτήσεις μέχρι 16 Δεκεμβρίου

0
264

Από την Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Αργολίδας, ανακοινώθηκε ότι έχει εγκριθεί από την Ε.Π.Ο. και θα λειτουργήσει νέα σχολή διαιτησίας.

Το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας της σχολής είναι :

Υποβολή αιτήσεων : Από 16 Νοεμβρίου μέχρι 16 Δεκεμβρίου 2017.
Έναρξη μαθημάτων : 20 Δεκεμβρίου 2017.
Πιθανή ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων : 23 Φεβρουαρίου 2018.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης και συμμετοχής στα μαθήματα της σχολής έχουν κορίτσια και αγόρια, απόφοιτοι γυμνασίου από 16 ετών και άνω.
Ειδικά επιτρέπεται η υποβολή αίτησης και η παρακολούθηση των μαθημάτων και από παιδιά ηλικίας 14-16 ετών, τα οποία μετά από επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις αποκτούν τον τίτλο του δόκιμου διαιτητή.
Για τους ανηλίκους, απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων.

Υπεύθυνος λειτουργίας της σχολής είναι ο κ. Ανδρέας Παπαβασιλείου.Τα τηλέφωνα επικοινωνίας για πληρέστερη ενημέρωση και υποβολή αιτήσεων είναι : 27520 26444 και 6977 310347.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν και με την Ε.Π.Σ. Αργολίδας στο τηλέφωνο 27520 287444