ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ: Τι δικαίωμα έχουν οι ποδοσφαιριστές

0
632

Aπό 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου έτους, ο ποδοσφαιριστής έχει δυνατότητα να αγωνισθεί σε επίσημους αγώνες μόνον για δύο ομάδες.

Επειδή η μετεγγραφική περίοδος είναι σε εξέλιξη, καλό είναι να υπενθυμίσουμε το σημείο του κανονισμού που αναφέρεται στις μετακινήσεις ποδοσφαιριστών μέσα στην ίδια αγωνιστική περίοδο. Ο ποδοσφαριστής έχει την δυνατότητα να κάνει 3 μεταγραφές, αλλά να αγωνιστεί μόνο σε 2 ομάδες.

Αναλυτικά:

III. ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Άρθρο 5 Εγγραφή

4. Οι ποδοσφαιριστές μπορεί να εγγράφονται μόνον σε τρεις το ανώτατο κατά τη διάρκεια της περιόδου από 1 Ιουλίου έως 30 Ιουνίου του επόμενου έτους.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο ποδοσφαιριστής έχει δυνατότητα να αγωνισθεί σε επίσημους αγώνες μόνον για δύο ομάδες. Κατ’ εξαίρεση του κανόνα αυτού, ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που μετακινείται μεταξύ δύο ομάδων που ανήκουν σε ομοσπονδίες με αλληλεπικαλυπτόμενες αγωνιστικές περιόδους (ήτοι, αρχή της αγωνιστικής περιόδου το καλοκαίρι / φθινόπωρο εν αντιθέσει με χειμώνα / άνοιξη) μπορεί να αγωνισθεί σε επίσημους αγώνες για μια τρίτη ομάδα κατά την διάρκεια της σχετικής αγωνιστικής περιόδου, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι των προηγουμένων ομάδων του.

Ομοίως, οι προβλέψεις που αφορούν στις μετεγγραφικές περιόδους , ως επίσης και στην ελάχιστη διάρκεια ενός συμβολαίου, πρέπει να γίνονται σεβαστές.

Ειδικότερα, ένας ποδοσφαιριστής δεν επιτρέπεται να αγωνιστεί σε επίσημους αγώνες για περισσότερες από δύο ομάδες οι οποίες αγωνίζονται στο ίδιο εθνικό πρωτάθλημα ή κύπελλο κατά την διάρκεια της ίδιας αγωνιστικής περιόδου.